Биотоп

проект за инсталация в градска среда

Условия за ползване

Е-мейл Печат ПДФ

Увод

Следващите редове уреждат отношенията между Посетителите на този сайт и неговия Собственик, Сдружение Биотоп.

Споразумение

Като използва този сайт, без значение с какво намерение, Посетителят приема да спазва посочените на тази страница правила за ползване.  

Мрежа

Собственикът на сайта, си запазва правото по всяко време и по негова преценка да разрешава или забранява на определени IP адреси и клиенти/хостове достъп до тази страница.

Авторски права

Цялата поместена на сайта www.biotope.bg информация, включително текстове и изображения е собственост на нейните автори и не може да бъде ползвана без предварително позволение от съответните носители на авторските права.

Всички права са запазени.

Освен когато е посочено друго, всички права са

Copyright © 2008-2013 by Svetoslav (Slav) Nedev.

 

Действия, които са позволени или изрично забранени

  • Позволено е поместването на връзка към www.biotope.bg на произволна уеб страница.
  • Позволено е разпечатването на произволна страница от сайта за Лично Ползване, с Образователна Цел или друга Некомерсиална Употреба.
    • “Образователна цел” не включва копиране, премахване на пояснението за авторско право (Copyrightnotice) и представянето на съдържание като ваше собствено за какъвто и да било проект.
  • Не се позволява поместването на други сайтове на директна връзка към който и да е файл с изображение, намиращ се където и да е на домейна www.biotope.bg.
  • При ползване на материали от сайта, посочвайте авторските права.

Защита на Лични данни

Сдружение Биотоп няма да разкрива по никакъв начин, нито ще продава ваша (на посетителите www.biotope.bg)  лична информация, с изключение на случаите, в които официалните власти, общинска или държавна администрация разпоредят друго.

Ние си запазваме правото да цитираме части от ваши имейл съобщения и да ги правим публично достояние. Все пак, без Ваше позволение, ние няма да съобщаваме от кого и от къде точно е взет конкретния цитат.

Сайтът на Сдружение Биотоп (www.biotope.bg) се хоства от трети страни и Сдружение Биотоп не носи отговорност за, нито може да контролира информацията, която тези Трети страни събират за посетителите на сайта.

Ако вие имате желание да направите дарения като използвате PayPal / ePay получената по този начин информация от тези оператори, която е публично достояние, е извън нашия контрол и не може да бъде опазвана от нас. Все пак, всяка лична информация, която може да бъде видяна от нас и е под наш контрол, няма да бъде разпространявана.

Запазени марки

Всички Запазени марки са собственост на съответните собственици.

Отказ от отговорност

Сдружение Биотоп не носи отговорност за действия, които вие сте извършили по ваше собствено решение.

Заключение

Благодарим ви за вниманието!

Надяваме се, че материалите, които ще намерите на нашия сайт ще бъдат интересни и полезни за вас.

Всякакви въпроси са добре дошли на нашия имейл адрес или чрез формата за контакт.

You are here: За нас Условия за ползване